Hoşgeldiniz

Bilkent Kompozisyon Bölümü’nün internet sitesine hoşgeldiniz.

Burada programın içeriği ve kompozisyon aktivitelerine dair bilgiler bulabilirsiniz. Ayrıca müziklerimizi dinleyebilir ve geçmiş konser kayıtlarımızı seyredebilirsiniz.

Başvurmak isteyen öğrenciler için lisans ve lisansüstü programlarının başvuru süreçlerine dair detaylı bilgiler mevcuttur.

Hakkımızda

Programımız eğitimini klasik temeller üzerine kuran ancak sürekli güncellenmeyi kendine hedef olarak gören ve öğrencilerini yaratıcılık konusunda kısıtlamamayı ilke edinen bir anlayışa sahiptir. Bizler, programımızı  bilginin ,dogmatik bir biçimde aktarıldığı değil, sorular sorarak ve araştırarak tartışmaya açıldığı bir ortam olarak görmekteyiz. Bu bağlamda yaptığımız tüm çalışmalar öğrencilerimize çağdaş ve sınırlandırılmamış bir sanatsal bakış açısı kazandırmak ve kendi özgün yollarını yaratma yetisine sahip besteciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Fakültemizin en önemli özelliklerinden birisi yaşayan bir müzik ortamına sahip olmasıdır. Öğrencilerimizin eserleri 10 yıldır bir gelenek olarak dönem sonu konserlerinde seslendirilmektedir.  Son iki yıldır da bu konserler Bilkent Yeni Müzik Günlerine dahil olmuştur. Ayrıca mezuniyet projeleri de Bilkent Senfoni Orkestrası tarafından icra edilmektedir. Bunun yanı sıra öğrencilerimiz  fakültemizin çalgı ve tiyatro bölümlerinde okuyan diğer öğrencilerle çalışmalar yapma şansına sahiptir. Fakültemizin ortamı bestecilere sınırsız bir deney ve tecrübe ortamı sunmaktadır. Bu ortam sene boyunca bölümümüze ve Bilkent Yeni Müzik Günlerine davet edilen bestecilerin yaptığı seminer ve atölye çalışmaları ile zenginleştirilmektedir.